Полезни връзки
Галерия

Отчет на бюджета за м.март на 2021г.

( Виж тук...)

Бюджета 2021г.

( Виж тук...)

Годишен план

( Виж тук...)

Правилник за вътрешния трудов ред

( Виж тук...)

Етичен кодекс

( Виж тук...)

Мерки за повишаване качеството на образованието

( Виж тук...)

Програма за превенция на ранно напускане

( Виж тук...)

Програма за предоставяне на равни възможности

( Виж тук...)

Форми на педагогическо взаимодействие

( Виж тук...)

Правилник за дейността

( Виж тук...)
 
За контакти

тел: 02/ 824 11 70
тел: 02/ 825 88 66