Полезни връзки
Галерия

Последни новини и заповеди


На 26.05.2021г. в двора на ДГ№22 "Великденче "се състоя състезание по БДП между децата от 3 „А“ и 3 „Б“ групи. Състезанието имаше за цел да привлече вниманието на децата от ДГ№22 върху основните правила по БДП с цел опазване живота и здравето на децата на пътя. Беше направена изложба от макети по темата от децата от група „Звездичка“ и техните родители.С голям интерес малки и големи великденчета разглеждаха експонатите и обогатиха своите знания.С много настроение,песни и тематични игри мероприятието по БДП се превърна в всеобщ празник за децата от цялата детска градина.

Снимки
30.03.2021год.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП
( Виж тук...)
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА
( Виж тук...)
ГРАФИК ЗА СУТРЕШЕН ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ N:22
( Виж тук...)
АЛГОРИТЪМ ПРИ COVID-19
( Виж тук...)
Вътрешни правила за организиране на дейностите в ДГ №22 "Великденче" в условията на извънредна епидемична обстановка 14.10.2020 год.
( Виж тук...)
Указания за посещение на децата в детски ясли и градини обновена 02.09.2020г 12:40
( Виж тук...)
УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ
(Виж тук...)
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ДГ №22 ВЕЛИКДЕНЧЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
( Виж тук...)
ВАЖНО ОТНОСНО НАЧИНИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ.
( Виж тук...) (Пример платежно)
БЮДЖЕТ м.Декември 2020
( Виж тук...)
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
Нови изисквания за имунизационния статус на децата
( Виж тук...)