Полезни връзки
Галерия

Правилник за дейността на ДГ №22


Дневният режим е съобразен с Програма за възпитание на детето от две до седем години с автор доц. д-р Елена Русинова и колектив

Видове дейности
/фиксирани /.

Ясла, І гр. 
часове

ІІ, ІІІ гр. часове Подготв. гр.
часове
Прием на децата. 
Дейности по желание и избор на децата.
Игрови и практически ситуации.
Утринно раздвижване - гимнастика
7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20
Сутрешна закуска 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.00 - 8.20
Задължителни педагогически ситуации 9.00 - 9.50 9.00 - 10.30 8.30 -11.00
Подкрепителна закуска - плодове 10.00 ч. 10.00 ч. 10.00 ч.
Допълнителни форми на педагогическо въздействие /Дейности по интереси, игра на площадките, рождени дни, представления, театър и др. съобразно условията и графиците за дейностите/ 10.00 - 11.15 10.00 - 11.45 11.00 - 12.15
Обяд Ясла - 11.30 І гр.-12.00 12.00 12.30
Следобеден сън / по избор / 13.00 - 15.00 Ясла - 15.30 13.00 - 15.00 13.00 - 14.30
Следобедна закуска 15.15 ч./ ясла- 16.00 ч 15.15 ч. 15.00 ч.
Задължителни педагогически ситуации. Допълнителни педагогически услуги.Издаване на децата 16.00 – 18.00 16.30- 18.15 15.30 – 18.00 16.30 – 18.15 15.00 – 18.00 16.30 – 18.15
Край на издаването на децата 18.15 ч. 18.15 ч. 18.15 ч.
 
 
За контакти

тел: 02/ 824 11 70
тел: 02/ 825 88 66